Bệnh viên nhi tỉnh Gia Lai

Mô tả

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Trà Đa

Điện thoại: 0269 3797 901