Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai

Mô tả

Địa chỉ: 238 Lê Duẩn, Phù Đổng

Điện thoại: 0269 2222 517