Bệnh viện tỉnh Gia Lai

Mô tả

Địa chỉ: 132 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng

Điện thoại: 0269 8874 113