Bệnh viện Quân y 211 tỉnh Gia Lai

Mô tả

Địa chỉ: 410, Phạm Văn Đồng

Điện thoại: 0269 2221 750