Trung tâm y tế thành phố Pleiku

Mô tả

Địa chỉ: 17 Trần Quốc Toản, Phường Yên Đỗ

Điện thoại: 0269 3824409