Bệnh viện 311 tỉnh Gia Lai

Mô tả

Địa chỉ: Ngã 4 Biển Hồ Thị xã Pleiku, Biển Hồ

Điện thoại: 0269 3865 538