Khách sạn Tre Xanh Plaza

Mô tả

Địa chỉ: 18 Lê Lai

Điện thoại: 02693.715787