Khách sạn Queen

Mô tả

Địa chỉ: 63 Nguyễn Tất Thành

Điện thoại: 02693.829411