Khách sạn Pleiku

Mô tả

Địa chỉ: 03 Nguyễn Tất Thành

Điện thoại: 02693.824628