Khách sạn Phố núi

Mô tả

Địa chỉ: 209 Nguyễn Tất Thành

Điện thoại: 0269.3887379