Khách sạn Ngọc Sê

Mô tả

Địa chỉ: Lô 1, 2 Nguyễn Tất Thành

Điện thoại: 0269.3266888