Khách sạn Khánh Linh

Mô tả

Địa chỉ: 232 Nguyễn Tất Thành

Điện thoại: 0269.3735555