Khách sạn Khải Yến

Mô tả

Địa chỉ: 59 Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 0269.3822777