Khách sạn Hoàng Vũ

Mô tả

Địa chỉ: 640 Phạm văn Đồng

Điện thoại: 02693.865579