Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai

Mô tả

Địa chỉ: 01 Phù Đổng

Điện thoại: 0269.3718450 hoặc 02693.718461