Khách Sạn Đức Long

Mô tả

Địa chỉ: 95-97 Hai Bà Trưng

Điện thoại: 02693.876305 - 02693.876305