Thủy điện Ia Ly

Mô tả

Địa chỉ: Xã Yaly

Điện thoại: 0269 3845 487