Quảng trường Đại Đoàn Kết

Mô tả

Địa chỉ: 142 Lê Lợi, phường Hoa Lư

Điện thoại: 0269