Núi lửa Chư Đang Ya

Mô tả

Địa chỉ: Chư Păh

Điện thoại: 0985029569