Thác Xung Khoeng

Mô tả

Địa chỉ: Xã Ia Drăng

Điện thoại: 0269