Hồ Ayun Hạ

Mô tả

Địa chỉ: Xã Chư A Thai

Điện thoại: 0269