Công viên Diên Hồng

Mô tả

Địa chỉ: 154 Quyết Tiến, phường Diên Hồng

Điện thoại: 0269