Nhà Lao Pleiku

Mô tả

Địa chỉ: Đường Thống Nhất

Điện thoại: 0269