Chùa Bửu Minh

Mô tả

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hưng

Điện thoại: 0269