Chùa Minh Thành

Mô tả

Địa chỉ: 348 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú

Điện thoại: 0269 3821 021