Bảo tàng tỉnh Gia Lai

Mô tả

Địa chỉ: 20 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn

Điện thoại: 0269 3821 553