Co.opmart Pleiku

Mô tả

Địa chỉ: 21 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư

Điện thoại: 0269 3720 001