Đại lý bán thuốc tây Út Lý, Pleiku, Gia Lai

Mô tả

Địa chỉ: lô số 6, chợ Hoa Lư, phường Hoa Lư

Điện thoại: 0969375559