Nhà thuốc Trang

Mô tả

Địa chỉ: 74 Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng

Điện thoại: 0269 3824 162