Nhà Thuốc Kim Chi

Mô tả

Địa chỉ: 64 Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng

Điện thoại: 02693826709