Rạp Center Pleiku

Mô tả

Địa chỉ: 95 Lê Lợi, phường Tây Sơn,

Điện thoại: 0269