Tuyến xe buýt Gia Lai số 08: Thành phố Pleiku - Phú Nhơn

Mô tả

Địa chỉ: thành phố Pleiku

Điện thoại: 0269