ACB CN Gia Lai

Mô tả

Địa chỉ: 61 Trần Phú, phường Tây Sơn

Điện thoại: 0269 3720 678