Nhà hàng Nhà Tôi

Mô tả

Địa chỉ: 439 Ngô Quyền

Điện thoại: 0269.758.279