Nhà hàng Ngói Nâu

Mô tả

Địa chỉ: 120 Nguyễn Thái Học

Điện thoại: 0269.723.939