Nhà hàng Bazan

Mô tả

Địa chỉ: 480 Lê Duẩn

Điện thoại: 0269. 821. 783