Nhà hàng Trầu Cau 1

Mô tả

Địa chỉ: 57 Thống Nhất, phường Diên Hồng

Điện thoại: 0269 3821 935