Nhà hàng Sê San Xanh

Mô tả

Địa chỉ: 57, Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng

Điện thoại: 0269 3877 878