Nhà Hàng KOI Garden

Mô tả

Địa chỉ: 266 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú

Điện thoại: 0919818219