Nhà hàng Nấm chay

Mô tả

Địa chỉ: 26 Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng

Điện thoại: .