Nhà Hàng Phú Quý

Mô tả

Địa chỉ: 16 Thống Nhất, phường Diên Hồng

Điện thoại: 0983 990 099