Nhà hàng Sen Việt

Mô tả

Địa chỉ: 138, Lê Duẩn, phường Phù Đổng

Điện thoại: 0269 2221 032