Nhà hàng Ngọc Lâm

Mô tả

Địa chỉ: 127 Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ

Điện thoại: 0269 3823 208