Thu Hà Coffee

Mô tả

Địa chỉ: 9 Nguyễn Thái Học, phường Hội Thương

Điện thoại: 0269 3824 877