KAP Café

Mô tả

Địa chỉ: 228 Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng

Điện thoại: 094 700 40 08