Vương Cát Trà Coffee

Mô tả

Địa chỉ: 161 Thống Nhất, phường Diên Hồng

Điện thoại: 0269 3874 089