TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định: Quyết định phê duyệt kế hoacvhj sử dụng đất năm 2022

Số hiệu: số: 505/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: UBND tỉnh Gia Lai Người ký: Đỗ Tiến Đông
Ngày ban hành: 08/10/2022 Ngày hiệu lực: 08/10/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: