TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KẾ HOẠCH: Kế hoạch về việc tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Số hiệu: 15/KH-UBND Loại văn bản: KẾ HOẠCH
Nơi ban hành: UBND thị trấn Ia Kha Người ký: Thái Văn Ngự
Ngày ban hành: 15/02/2023 Ngày hiệu lực: 15/02/2023 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: