Hội Nông dân thị trấn chung tay hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà co...
Hội Nông dân thị trấn chung tay hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà con hội viên trên địa bàn.
Hội Nông dân thị trấn Ia Kha chung tay hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà con hội viên trên địa bàn.  

Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2021 trên địa bàn thị trấn Ia...
Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2021 trên địa bàn thị trấn Ia Kha
Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2021 trên địa bàn thị trấn Ia Kha

Công ty Sơn Huyền phát Gia Lai đã trao tặng tiền hỗ trợ xây nhà cho...
Công ty Sơn Huyền phát Gia Lai đã trao tặng tiền hỗ trợ xây nhà cho 01 hộ gia đình tại thị trấn Ia Kha
Công ty Sơn Huyền phát Gia Lai đã trao tặng tiền hỗ trợ xây nhà cho 01 hộ gia đình tại thị trấn Ia Kha

Hội đồng nhân dân thị trấn Ia Kha tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa VIII...
Hội đồng nhân dân thị trấn Ia Kha tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hội đồng nhân dân thị trấn Ia Kha tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 29-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra kỳ họp thứ nh...
Ngày 29-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh khóa XII, đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng xuyên suốt nhiệm kỳ mới.
Ngày 29-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh khóa XII, đồng thời xem xét, quyết định...

UBND thị trấn Ia Kha: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
UBND thị trấn Ia Kha: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
UBND thị trấn Ia Kha: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

HĐND huyện Ia Grai khóa XIII họp phiên đầu tiên bầu chức danh lãnh ...
HĐND huyện Ia Grai khóa XIII họp phiên đầu tiên bầu chức danh lãnh đạo HĐND-UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
HĐND huyện Ia Grai khóa XIII họp phiên đầu tiên bầu chức danh lãnh đạo HĐND-UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Thị trấn Ia Kha triển khai vận động quyên góp hỗ trợ  phòng chống d...
Thị trấn Ia Kha triển khai vận động quyên góp hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19
Thị trấn Ia Kha triển khai vận động quyên góp hỗ trợ  phòng chống dịch bệnh Covid-19

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THỊ TRẤN IA KHA KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021 – 2026
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THỊ TRẤN IA KHA KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021 – 2026
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THỊ TRẤN IA KHA KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham...
Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng
Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng  

Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham...
Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng
Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng

UBMTTQ Việt Nam huyện phát động quyên góp, ủng hộ Phòng chống dịch ...
UBMTTQ Việt Nam huyện phát động quyên góp, ủng hộ Phòng chống dịch Covid -19
UBMTTQ Việt Nam huyện phát động quyên góp, ủng hộ Phòng chống dịch Covid -19