Quyết định Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đồ án lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp cũ thị trấn Ia Kha

01/05/2021
Quyết định Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đồ án lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp cũ thị trấn Ia Kha
 
Lượt xem: 31
Các tin khác
    Default news teaser image Quyết định Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đồ án lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư cụm Công